Løjstrup Hovedgårds Historie

Gårdens navn kan findes tilbage til 1300-tallet. Gårdens størrelse har varieret betydeligt i størrelse. I sin storhedstid strakte Løjstrups jorde sig til Frisenvold og Galten.

Gårdens nuværende størrelse er 235 ha.

Den første, registrerede hovedbygning var et trefløjet bindingsværksanlæg. I 1840’erne blev den erstattet af de nuværende bygninger. Midterfløjen i den nuværende hovedbygning er bygget i 1814, køkkenfløjen til højre i 1845 og gæstefløjen til venstre er blevet genopført i 1920’erne.

Den nuværende ejer er 4. generation i samme slægt på Løjstrup Hovedgård.

Gårdens navn kan findes tilbage til 1200-tallet. Gårdens størrelse har varieret betydeligt i størrelse. I sin storhedstid strakte Løjstrups jorde sig til Frisenvold og Galten.

Gårdens nuværende størrelse er 225 ha.

Den første, registrerede hovedbygning var et trefløjet bindingsværksanlæg. I 1840’erne blev den erstattet af de nuværende bygninger. Midterfløjen i den nuværende hovedbygning er bygget i 1814, køkkenfløjen til højre i 1845 og gæstefløjen til venstre er blevet genopført i 1920’erne.

Den nuværende ejer er 4. generation i samme slægt på Løjstrup Hovedgård.