Markbrug

Af Løjstrup Hovedgårds samlede areal på 225 ha. udgøre ca. 70. ha markbrug.

Heraf er ca. 34. ha på jord omkring Brogesvej og de resterende 36 ha. ligger som enge omkring Lilleåen og Gudenåen.

Markerne omkring Brogesvej er forpagtet af naboen “Over Løjstrup”, og engarealerne er lejet ud til maskinstation, der laver wrap-hø til hestehold.