Skovbrug

Af Løjstrups samlede areal på 225 ha. er ca. 150 ha. skov. Heraf ligger ca. 22 ha. ud som intensiv juletræsdyrkning, med Nordmansgran.

Andre ca. 15 ha. er med Nobilis, som bruges til klippegrøn. Disse to produktion giver et travlt efterår på Løjstrup Hovedgård.
Resten af skoven dyrkes som traditionelt skovbrug, med både løv- og grankulture.