Markbrug

Af Løjstrup Hovedgårds samlede areal på 225 ha. udgøre ca. 70. ha markbrug.

Heraf er ca. 34. ha på jord omkring Brogesvej og de resterende 36 ha. ligger som enge omkring Lilleåen og Gudenåen.

Markerne omkring Brogesvej er siden 2008 forpagtet af naboen “Storeløjstrup”, og engarealerne er fra 2009 forpagtet af en lokal kvægbruger, der har lagt engene om til sletgræs.